Šnekoplanetová převodovka


zpět

Převodovka kombinující GLOBOIDNÍ šnekové soukolí s dvoustupňovým planetovým převodem. Díky tomuto řešení je dosaženo velmi vysokého převodového poměru.

Použití: pohon housenicových pásů velkorypadla

Převodový poměr: 1045

Hmotnost: 16165 kg
 © 2023 GEARWORKS a.s. | firla.eu