Responsive image

Historie

  • Zložení Firmy Gearworks - 1926

    1926

    Založení oddělení pro výrobu ozubených kol

  • Privatizace Holdingu Vítkovice - 2004

    2004

    Privatizace Holdingu Vítkovice

  • Investice do výrobního parku společnosti - 2015

    2015

    Investice do výrobního parku společnosti. Hwacheon Hi Tech 850L YMC DEPO XPERT 1212 H Fermat WFT 13 R Mazak INTEGREX e - 420HS2 Pfauter P 4000 Cementační pec - RSHZM 35.18/10 s výkonem 650 kW

  • Reorganizace společnosti Gearworks - 2018

    2018

    Změna akcionářské struktury společnosti. Novými akcionáři jsou skupiny Optifin Invest s.r.o. a FARVIS s.r.o.